Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lövånger N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lövånger N 778 12,7% 24,9% 29,3% 33,0% 5,0% 54,0% 46,0% 0,4% 0,4%
Summa 778 12,7% 24,9% 29,3% 33,0% 5,0% 54,0% 46,0% 0,4% 0,4%

http://www.val.se