Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Burträsk V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Burträsk V 1100 13,9% 21,7% 31,1% 33,3% 6,6% 54,0% 46,0% 0,5% 0,8%
Summa 1100 13,9% 21,7% 31,1% 33,3% 6,6% 54,0% 46,0% 0,5% 0,8%

http://www.val.se