Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Arvidsjaurs 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Arvidsjaurs 1 713 12,3% 24,1% 29,9% 33,7% 5,5% 55,8% 44,2% 0,8% 1,1%
Summa 713 12,3% 24,1% 29,9% 33,7% 5,5% 55,8% 44,2% 0,8% 1,1%

http://www.val.se