Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Arvidsjaurs 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Arvidsjaurs 2 1246 19,6% 26,6% 21,4% 32,3% 7,1% 47,5% 52,5% 0,2% 1,0%
Summa 1246 19,6% 26,6% 21,4% 32,3% 7,1% 47,5% 52,5% 0,2% 1,0%

http://www.val.se