Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Glommersträsk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Glommersträsk 400 11,8% 23,2% 31,2% 33,8% 4,5% 54,0% 46,0% 0,8% 2,0%
Summa 400 11,8% 23,2% 31,2% 33,8% 4,5% 54,0% 46,0% 0,8% 2,0%

http://www.val.se