Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Arvidsjaurs 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Arvidsjaurs 3 1237 18,8% 21,1% 20,5% 39,7% 5,9% 44,5% 55,5% 0,2% 1,1%
Summa 1237 18,8% 21,1% 20,5% 39,7% 5,9% 44,5% 55,5% 0,2% 1,1%

http://www.val.se