Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Arvidsjaurs 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Arvidsjaurs 4 1194 15,1% 33,3% 25,6% 26,0% 6,2% 52,7% 47,3%   0,8%
Summa 1194 15,1% 33,3% 25,6% 26,0% 6,2% 52,7% 47,3% 0,8%

http://www.val.se