Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Porjus

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Porjus 338 14,8% 23,7% 29,0% 32,5% 6,5% 49,4% 50,6%   1,5%
Summa 338 14,8% 23,7% 29,0% 32,5% 6,5% 49,4% 50,6% 1,5%

http://www.val.se