Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vuollerim

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vuollerim 873 11,7% 16,2% 31,0% 41,1% 6,1% 50,5% 49,5% 0,8% 0,9%
Summa 873 11,7% 16,2% 31,0% 41,1% 6,1% 50,5% 49,5% 0,8% 0,9%

http://www.val.se