Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Överkalix övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Överkalix övre 1054 10,2% 17,8% 30,2% 41,7% 4,7% 54,7% 45,3% 0,9% 0,5%
Summa 1054 10,2% 17,8% 30,2% 41,7% 4,7% 54,7% 45,3% 0,9% 0,5%

http://www.val.se