Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gammelgården-Morjärv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gammelgården-Morjärv 1201 9,6% 23,3% 33,6% 33,6% 4,2% 54,7% 45,3% 0,3% 1,4%
Summa 1201 9,6% 23,3% 33,6% 33,6% 4,2% 54,7% 45,3% 0,3% 1,4%

http://www.val.se