Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kalix V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kalix V 1398 16,7% 27,3% 21,3% 34,7% 6,7% 47,2% 52,8% 0,3% 0,5%
Summa 1398 16,7% 27,3% 21,3% 34,7% 6,7% 47,2% 52,8% 0,3% 0,5%

http://www.val.se