Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Risön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Risön 1181 14,5% 24,5% 31,2% 29,9% 7,9% 54,4% 45,6% 0,5% 0,8%
Summa 1181 14,5% 24,5% 31,2% 29,9% 7,9% 54,4% 45,6% 0,5% 0,8%

http://www.val.se