Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sangis

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sangis 994 13,6% 23,6% 27,3% 35,5% 5,5% 55,0% 45,0% 1,2% 1,5%
Summa 994 13,6% 23,6% 27,3% 35,5% 5,5% 55,0% 45,0% 1,2% 1,5%

http://www.val.se