Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ytterbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterbyn 1160 12,5% 26,6% 28,0% 32,8% 6,0% 52,8% 47,2% 0,3% 1,1%
Summa 1160 12,5% 26,6% 28,0% 32,8% 6,0% 52,8% 47,2% 0,3% 1,1%

http://www.val.se