Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kalix C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kalix C 1601 17,7% 20,0% 18,9% 43,3% 5,7% 44,5% 55,5% 0,4% 1,8%
Summa 1601 17,7% 20,0% 18,9% 43,3% 5,7% 44,5% 55,5% 0,4% 1,8%

http://www.val.se