Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hedenäset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hedenäset 554 11,0% 17,0% 29,6% 42,4% 5,2% 54,5% 45,5% 2,5% 2,3%
Summa 554 11,0% 17,0% 29,6% 42,4% 5,2% 54,5% 45,5% 2,5% 2,3%

http://www.val.se