Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kuivakangas

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kuivakangas 800 12,6% 20,1% 32,4% 34,9% 6,8% 56,9% 43,1% 2,0% 2,1%
Summa 800 12,6% 20,1% 32,4% 34,9% 6,8% 56,9% 43,1% 2,0% 2,1%

http://www.val.se