Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svanstein

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svanstein 722 13,0% 15,9% 29,5% 41,6% 6,1% 58,0% 42,0% 1,9% 2,5%
Summa 722 13,0% 15,9% 29,5% 41,6% 6,1% 58,0% 42,0% 1,9% 2,5%

http://www.val.se