Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Övertorneå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Övertorneå 1423 17,3% 23,6% 25,4% 33,7% 9,7% 50,2% 49,8% 3,0% 2,5%
Summa 1423 17,3% 23,6% 25,4% 33,7% 9,7% 50,2% 49,8% 3,0% 2,5%

http://www.val.se