Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Pajala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pajala 2140 18,4% 23,6% 26,8% 31,2% 8,0% 51,3% 48,7% 1,5% 1,7%
Summa 2140 18,4% 23,6% 26,8% 31,2% 8,0% 51,3% 48,7% 1,5% 1,7%

http://www.val.se