Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Muodoslompolo-Kaunisvaara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Muodoslompolo-Kaunisvaara 720 10,7% 16,4% 29,3% 43,6% 4,4% 58,2% 41,8% 1,1% 1,1%
Summa 720 10,7% 16,4% 29,3% 43,6% 4,4% 58,2% 41,8% 1,1% 1,1%

http://www.val.se