Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Korpilombolo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Korpilombolo 682 10,4% 16,6% 23,3% 49,7% 4,8% 52,8% 47,2% 1,3% 0,9%
Summa 682 10,4% 16,6% 23,3% 49,7% 4,8% 52,8% 47,2% 1,3% 0,9%

http://www.val.se