Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tärendö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tärendö 771 10,5% 11,9% 29,3% 48,2% 4,5% 54,5% 45,5% 0,3% 0,6%
Summa 771 10,5% 11,9% 29,3% 48,2% 4,5% 54,5% 45,5% 0,3% 0,6%

http://www.val.se