Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dokkas-Nilivaara-Ullatti

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dokkas-Nilivaara-Ullatti 972 12,6% 19,7% 28,4% 39,4% 5,5% 57,8% 42,2% 0,1% 0,8%
Summa 972 12,6% 19,7% 28,4% 39,4% 5,5% 57,8% 42,2% 0,1% 0,8%

http://www.val.se