Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sjöparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöparken 1756 20,2% 23,8% 21,8% 34,3% 6,9% 45,7% 54,3% 0,3% 0,7%
Summa 1756 20,2% 23,8% 21,8% 34,3% 6,9% 45,7% 54,3% 0,3% 0,7%

http://www.val.se