Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Soutojärvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Soutojärvi 365 7,4% 24,4% 28,2% 40,0% 4,1% 60,3% 39,7% 0,3% 0,5%
Summa 365 7,4% 24,4% 28,2% 40,0% 4,1% 60,3% 39,7% 0,3% 0,5%

http://www.val.se