Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjortronet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjortronet 1234 19,0% 29,0% 30,6% 21,5% 10,0% 52,3% 47,7% 0,2% 1,0%
Summa 1234 19,0% 29,0% 30,6% 21,5% 10,0% 52,3% 47,7% 0,2% 1,0%

http://www.val.se