Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hakkas-Nattavaaraby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hakkas-Nattavaaraby 922 11,0% 18,5% 25,3% 45,2% 3,9% 58,2% 41,8% 0,5% 0,7%
Summa 922 11,0% 18,5% 25,3% 45,2% 3,9% 58,2% 41,8% 0,5% 0,7%

http://www.val.se