Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gunilla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gunilla 616 25,3% 26,6% 24,8% 23,2% 7,1% 56,0% 44,0%   1,5%
Summa 616 25,3% 26,6% 24,8% 23,2% 7,1% 56,0% 44,0% 1,5%

http://www.val.se