Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Koskullskulle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Koskullskulle 984 20,6% 31,3% 27,7% 20,3% 10,0% 53,0% 47,0% 0,3% 0,6%
Summa 984 20,6% 31,3% 27,7% 20,3% 10,0% 53,0% 47,0% 0,3% 0,6%

http://www.val.se