Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stadsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsparken 1883 25,5% 19,7% 21,8% 33,0% 9,9% 46,5% 53,5% 0,2% 3,0%
Summa 1883 25,5% 19,7% 21,8% 33,0% 9,9% 46,5% 53,5% 0,2% 3,0%

http://www.val.se