Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kulturens hus

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kulturens hus 1385 19,3% 22,2% 25,5% 33,0% 7,5% 47,7% 52,3% 0,4% 0,9%
Summa 1385 19,3% 22,2% 25,5% 33,0% 7,5% 47,7% 52,3% 0,4% 0,9%

http://www.val.se