Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gültsauudden-Norra hamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gültsauudden-Norra hamn 1210 20,9% 26,2% 25,5% 27,4% 8,3% 45,8% 54,2% 0,1% 0,8%
Summa 1210 20,9% 26,2% 25,5% 27,4% 8,3% 45,8% 54,2% 0,1% 0,8%

http://www.val.se