Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1081 21,5% 25,1% 22,2% 31,3% 7,9% 44,9% 55,1% 0,6% 0,6%
Summa 1081 21,5% 25,1% 22,2% 31,3% 7,9% 44,9% 55,1% 0,6% 0,6%

http://www.val.se