Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kallkällan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kallkällan 1443 31,5% 28,0% 19,8% 20,7% 15,0% 50,4% 49,6% 0,4% 0,8%
Summa 1443 31,5% 28,0% 19,8% 20,7% 15,0% 50,4% 49,6% 0,4% 0,8%

http://www.val.se