Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tuna 1429 31,4% 30,4% 19,3% 19,0% 8,7% 47,8% 52,2% 0,8% 1,1%
Summa 1429 31,4% 30,4% 19,3% 19,0% 8,7% 47,8% 52,2% 0,8% 1,1%

http://www.val.se