Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svartöstaden-Lövskatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svartöstaden-Lövskatan 1258 23,8% 28,1% 28,9% 19,1% 8,4% 51,8% 48,2% 0,6% 1,4%
Summa 1258 23,8% 28,1% 28,9% 19,1% 8,4% 51,8% 48,2% 0,6% 1,4%

http://www.val.se