Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skurholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skurholmen 1703 20,7% 29,4% 28,2% 21,7% 9,2% 48,7% 51,3% 0,2% 0,4%
Summa 1703 20,7% 29,4% 28,2% 21,7% 9,2% 48,7% 51,3% 0,2% 0,4%

http://www.val.se