Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Örnäset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Örnäset 1244 16,6% 29,4% 22,3% 31,7% 7,1% 47,8% 52,2% 0,3% 2,5%
Summa 1244 16,6% 29,4% 22,3% 31,7% 7,1% 47,8% 52,2% 0,3% 2,5%

http://www.val.se