Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Björkskatan norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björkskatan norra 1593 21,0% 34,9% 25,2% 18,8% 10,2% 49,0% 51,0% 0,8% 1,3%
Summa 1593 21,0% 34,9% 25,2% 18,8% 10,2% 49,0% 51,0% 0,8% 1,3%

http://www.val.se