Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Avan-Bälinge-Klöverträsk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Avan-Bälinge-Klöverträsk 1180 15,8% 30,9% 26,3% 26,9% 7,2% 52,9% 47,1% 0,1% 1,3%
Summa 1180 15,8% 30,9% 26,3% 26,9% 7,2% 52,9% 47,1% 0,1% 1,3%

http://www.val.se