Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Persön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Persön 1178 17,5% 32,7% 25,8% 24,0% 7,6% 52,6% 47,4% 0,4% 0,7%
Summa 1178 17,5% 32,7% 25,8% 24,0% 7,6% 52,6% 47,4% 0,4% 0,7%

http://www.val.se