Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öhemmanet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öhemmanet 956 12,3% 34,4% 22,7% 30,5% 6,3% 50,8% 49,2% 0,2% 1,5%
Summa 956 12,3% 34,4% 22,7% 30,5% 6,3% 50,8% 49,2% 0,2% 1,5%

http://www.val.se