Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bergstaden-Gäddvik-Kallax

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergstaden-Gäddvik-Kallax 1747 19,6% 31,9% 26,6% 21,9% 6,8% 49,0% 51,0% 0,3% 1,0%
Summa 1747 19,6% 31,9% 26,6% 21,9% 6,8% 49,0% 51,0% 0,3% 1,0%

http://www.val.se