Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Porsöberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Porsöberget 1335 27,8% 35,3% 21,0% 15,9% 8,8% 52,4% 47,6% 0,6% 1,6%
Summa 1335 27,8% 35,3% 21,0% 15,9% 8,8% 52,4% 47,6% 0,6% 1,6%

http://www.val.se