Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Niemisel-Prästholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Niemisel-Prästholm 689 11,8% 22,5% 30,8% 35,0% 4,1% 54,1% 45,9% 0,3% 0,7%
Summa 689 11,8% 22,5% 30,8% 35,0% 4,1% 54,1% 45,9% 0,3% 0,7%

http://www.val.se