Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Råneå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råneå 1842 14,1% 26,9% 22,3% 36,8% 6,7% 48,3% 51,7% 0,5% 1,4%
Summa 1842 14,1% 26,9% 22,3% 36,8% 6,7% 48,3% 51,7% 0,5% 1,4%

http://www.val.se