Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klubbgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klubbgärdet 1232 23,6% 33,7% 26,7% 16,0% 10,3% 51,9% 48,1% 0,3% 1,0%
Summa 1232 23,6% 33,7% 26,7% 16,0% 10,3% 51,9% 48,1% 0,3% 1,0%

http://www.val.se