Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Piteå Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Piteå Centrala 2289 22,8% 14,8% 19,0% 43,4% 7,3% 44,6% 55,4% 0,1% 1,0%
Summa 2289 22,8% 14,8% 19,0% 43,4% 7,3% 44,6% 55,4% 0,1% 1,0%

http://www.val.se